Energetická účinnosť - STRECHY - MP DUAL s.r.o - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Energetická účinnosť alebo energetická náročnosť budovy je dnes často používaným termínom. Čo znamená a s čím súvisí?

Energetická účinnosť je podiel využitej energie k vloženej energii. Inými slovami cieľom efektivneho využitia energie je zníženie spotreby energie v oblasti jej výroby, využitia alebo prevádzky služieb. V prípade budov sa jedná o zníženie energie potrebnej pre vykurovanie, chladenie, vetranie a klimatizáciu alebo elektrickej energie spotrebovanej zariadeniami budovy a hovoríme o energetickej náročnosti budovy.

Zlepšovanie energetickej náročnosti je jedným z najjednoduchších spôsobov ako znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť udržateľnosť a spoľahlivosť energetických dodávok. Podporuje sa tak hospodárský rozvoj, vytvárajú sa nové pracovné miesta a znižujú sa náklady na energiu domácnostiam aj podnikom.

Znižovanie energetickej náročnosti je jedným z hlavných cielov politiky Európskej Únie v oblasti ochrany klímy.

Európska únia verí, že znížením spotreby energie do roku 2020 o 20 % poklesnú emise o takmer 800 miliónov ton ročne, a ušetrí sa tak 100 miliárd eur.

Tieto predpoklady sú zakotvené v Európskej smernici o energetickej náročnosti budov 2010/31/EU označovanej tiež ako EPBD II

Táto smernice si kladie za cieľ naplňovať plán EU „20/20/20“, čo znamená
  • Zvýšiť energetickú účinnosť do roku 2020 o 20%
  • Znížiť emisie CO2 do roku 2020 o 20%
  • Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 o 20%

Požiadavky smernice sa v niektorých bodoch uplatňujú na národnej úrovni.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky